See PRO editionSee PRO edition

Homeการตั้งศาลเจ้าจีน (ตี่จูเอี๊ย)

การตั้งศาลเจ้าจีน (ตี่จูเอี๊ย)

    ตี่จูเอี๊ย เทพประจำบ้านผู้ปกปักอารักษ์คนในบ้าน ชาวจีนนิยมตั้งตี่จูเอี๊ยไว้ในบ้านเพื่อคุ้มครองและเสริมความสมบูรณ์พูน สุขแก่ผู้อาศัย การตั้งตี่จูเอี๊ย ทำได้อย่างไร และควรไหว้ตี่จูเอี๊ยอย่างไร มาติดตามกันเลย    ชาวจีนและเหล่าลูกหลานไทยเชื้อสายจีนมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของชะตาชีวิต รวมทั้งเทพเจ้าผู้มีหน้าที่อารักษ์พิทักษ์มนุษย์กันมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีต ดังที่เราจะเห็นได้จากสิ่งที่สะท้อนความเชื่อเหล่านี้ของชาวจีน ผ่านสิ่งของหรือเทศกาลต่าง ๆ ที่ชาวจีนนิยมทำ เช่น การไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบเห็นโดยทั่วไปในบ้านเรือนของลูกหลานชาวจีน ก็คือ ตี่จูเอี๊ย หรือที่สถิตย์ของเทพอารักษ์ผู้ปกปักรักษาคนในบ้านเรือนนั้น ๆ นั่นเอง
    ตามความเชื่อของจีน ตี่จูเอี๊ย คือเทพที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด ผู้ทำหน้าที่ดูแลปกปักรักษาผู้อยู่อาศัยในบ้าน ดังนั้นการที่เจ้าของบ้านจัดสถานที่อยู่อาศัยให้แก่เทพที่คุ้มครองเรา จึงนำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อด้วยว่าหากมีการวางตำแหน่งตี่จูเอี๊ยได้อย่างถูก ต้อง เทพตี่จูเอี๊ยจะช่วยเสริมชะตาของเจ้าของบ้าน ทั้งในเรื่องโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจบารมี สุขภาพร่างกาย รวมถึงความผาสุขของผู้อาศัยในบ้านด้วย

 

การตั้งตี่จูเอี๊ย

    สำหรับ การตั้งตี่จูเอี๊ยนั้น มีหลักการเดียวกับการตั้งศาลพระภูมิของคนไทย คือตั้งได้เฉพาะชั้นล่าง เพื่อให้ได้โชคลาภมาก และยิ่งตั้งได้ติดพื้นจะยิ่งดีเพราะจะได้รับพลังจากธาตุดินได้ดีกว่า โดยตี่จูเอี๊ยนั้นสามารถตั้งไว้ในบริเวณใดของบ้านก็ได้ โดยมีหลักการตั้งตี่จูเอี๊ย ดังนี้
    ทิศด้านหลังตี่จูเอี๊ย ไม่ควรอยู่ชิดประตู รวมถึงบันได ห้องน้ำ และห้องครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรตรงกับเตาไฟ ควรวางตี่จูเอี๊ยพิงด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ควรเคลื่อนย้าย
    ทิศด้านหน้าตี่จูเอี๊ย ควรเป็นพื้นที่โล่ง เพื่อรองรับโชคลาภบารมีที่จะเข้ามา และมีแสงสว่างที่เพียงพอ
    ทิศด้านบนตี่จูเอี๊ย ไม่ควรอยู่ใต้ขื่อคานหรือมีสิ่งใดวางทับ เพราะจะเป็นการลดพลังของตี่จู้ได้
    ทิศด้านใต้ตี่จูเอี๊ย ควรวางตี่จูเอี๊ยตั้งติดดิน และสามารถนำแผ่นเงิน แผ่นทอง หรือเพชรนิลจินดา มาใส่ไว้ด้านใต้ได้ เพราะเป็นวัตถุธาตุดินช่วยเสริมพลังของเทพตี่จูเอี๊ยได้


ของไหว้ตี่จูเอี๊ย

    1. กระถางธูป หากเป็นกระถางธูปใหม่ จะใช้ โหง่วเจ่งจี้ หรือธัญพืช 5 อย่างปนลงไปในผงธูป ที่ด้านข้างกระถางควรแปะผ้าแดงที่เรียกว่า อั่งติ้ว เอาไว้ด้วย และมีผงขี้เถ้าสำหรับกระถางธูป เพื่อเสริมการค้าขาย เจริญรุ่งเรืองโหง่วเจ่งจี้ ประกอบด้วย
        - ข้าวเปลือก ช่วยเสริมความเจริญงอกงาม หรือ ข้าวสาร ช่วยเสริมความร่ำรวย มั่งคั่ง
        - ข้าวเหนียวแดง ช่วยเสริมความโชคดี
        - เมล็ดถั่วเขียว ช่วยให้มีลูกหลานมากมาย อุดมสมบูรณ์
        - เมล็ดถั่วแดง เสริมความเป็นสิริมงคล ลาภยศ
        - เม็ดสาคู ช่วยเสริมความสุข
    2. ธูป 5 ดอก
    3. เหรียญสิบใหม่ ๆ 5 เหรียญ วางใส่ในกระถางธูปหรือใต้กระถางธูปก็ได้ เพื่อช่วยเสริมเงินทองให้ไหลมาเทมา
    4. แจกันพร้อมดอกไม้สด 1 คู่
    5. น้ำชา 5 ถ้วย
    6. เหล้า 5 ถ้วย
    7. ผลไม้ 5 อย่าง
    8. ฮวกก้วย 1 ชิ้น
    9. ขนมอี้ หรือสาคูแดง 5 ถ้วย
    10. ขนมจันอับ
    11. ข้าวสวย 5 ถ้วย
    12. เจฉ่าย
    13. ซาแซ หรือ โหง่วแซ
                   ซาแซ คือของไหว้ชุดเล็ก ประกอบด้วย ของคาว 3 อย่าง โดยมี ซาเปี้ย และ ซาก้วย หรือของหวาน 3 อย่างกับผลไม้ 3 อย่าง ไหว้พร้อมกัน
                   โหง่วแซ คือของไหว้ชุดใหญ่ เป็นของคาว 5 อย่าง ประกอบด้วย หมู ไก่ ตับ ปลา และกุ้งมังกร แต่เนื่องจากกุ้งมังกรมีราคาแพงและหาซื้อยาก จึงนิยมไหว้เป็ดหรือปลาหมึกแห้งแทน

 

การประกอบพิธีเชิญตี่จูเอี๊ย

    ผู้ที่จะทำพิธีเชิญตี่จูเอี๊ยนั้น จะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด และแต่งกายให้เรียบร้อย โดยผู้ที่สามารถทำพิธีเชิญตี่จูเอี๊ยเข้าบ้านได้ คือเจ้าของบ้านหรือผู้อาวุโสในบ้าน หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของบ้านให้เป็นผู้ทำการแทน โดยการแต่งตั้งนั้นทำได้โดย ให้เจ้าของบ้านกล่าวว่า "ข้าพเจ้า ขอมอบให้ (ชื่อผู้ทำการแทน) เป็นผู้ทำการเชิญตี่จูเอี๊ยเพื่อมาสถิตย์อยู่ในบ้านนี้แทนข้าพเจ้า"
    สำหรับขั้นตอนในการประกอบพิธีเชิญตี่จูเอี๊ยนั้น เริ่มจากให้ผู้อัญเชิญ จุดเทียนและธูป 5 ดอก แล้วคุกเข่าที่โต๊ะบูชาเทพยาดาฟ้าดินที่อยู่หน้าบ้าน พร้อมกับกล่าวเปล่งเสียงว่า
    "วันนี้ เป็นวันที่... ซึ่งเป็นวันมงคลของข้าพเจ้า .... เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้อาวุโสของบ้าน/ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการเชิญองค์ตี่ จู้เอี๊ยะ บ้านเลขที่.... ขออัญเชิญองค์เทพยาดาฟ้าดินมาเป็นสักขีและเป็นประธานในการทำพิธีตั้งตี่จู้ เอี๊ยะ ในวันนี้ ขอให้องค์เทพยาดาฟ้าดินช่วยนำองค์ตี่จูเอี๊ยที่ศักดิ์สิทธิ์และมีบารมีสูง ส่งเพื่อมาสถิตย์อยู่ ณ เคหสถานที่ได้ตระเตรียมไว้นี้ เพื่อมาปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าของบ้านและสมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้าน ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พูนสุข มั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคดีตลอดไป"     เมื่อกล่าวจบ ให้ผู้อัญเชิญปักธูปทั้ง 5 ดอกลงในกระถางธูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ รอกระทั่งธูปเหลือครึ่งดอก จึงเข้ามาในบ้านเพื่อจุดเทียนแดงและธูป 5 ดอกที่ตี่จูเอี๊ย แล้วถือธูปเดินออกมาคุกเขาต่อหน้าโต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดินหน้าบ้านอีกครั้ง หนึ่ง บอกกล่าวด้วยการเปล่งเสียงอีกครั้งว่า
    "บัด นี้ได้ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้ว ขออัญเชิญองค์ตี่จูเอี๊ยเข้าสู่เคหะสถานที่ตระเตรียมไว้นี้ เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนในบ้านให้มีความสุขตลอดไป"
    จากนั้นผู้อัญเชิญนำธูปทั้ง 5 ดอก มาปักที่กระถางธูปของตี่จูเอี๊ย และแนะนำสมาชิกทุกคนในบ้าน ด้วยการบอกชื่อและนามสกุล อายุ อาชีพ ฯลฯ ก่อนเชิญองค์ตี่จูเอี๊ยมารับเครื่องสักการะบูชา โดยเอ่ยชื่อเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด แล้วกลับออกมาคุกเข่า กราบของคุณเทพยดาฟ้าดิน เป็นอันเสร็จพิธี


การไหว้ ตี่จูเอี๊ย

    การไหว้ตี่จูเอี๊ยหลังจากได้เชิญตี่จูเอี๊ยเข้ามาสถิตย์ในบ้านแล้ว มี 2 แบบด้วยกัน คือการไหว้ทุกวัน กับการไหว้ตามวันพระจีน ซึ่งจะนิยมไหว้ด้วยของไหว้ชุดเล็ก ขณะที่การไหว้ในโอกาสเทศกกาลอื่น ๆ อย่างช่วง ตรุษจีน สารทจีน และการไหว้รับเทพ จะนิยมไหว้ด้วยของไหว้ชุดใหญ่
    1. การไหว้ทุกวัน มีของไหว้ประกอบด้วย
        - น้ำชา 5 ถ้วย
        - น้ำเปล่า 3 ถ้วย
        - กระดาษไหว้ 1 ชุด
    วิธี การไหว้ให้จุดธูป 7 ดอก ไหว้เจ้าที่ภายในบ้านก่อน เมื่ออธิษฐานเสร็จให้ปักธูปที่กระถาง 5 ดอก ส่วนอีก 2 ดอกนำมาปักที่ประตูหน้าบ้านทั้งด้านซ้ายและขวา เมื่อเสร็จแล้วให้ลากระดาษไหว้ไปเผาหน้าบ้าน โดยห้ามเขี่ยขี้เถ้าระหว่างเผา ต้องปล่อยให้มอดไปเอง
    2. การไหว้ตามวันพระจีน (ชิวอิก 1 ค่ำ และ จับโหง่ว 15 ค่ำ) มีของไหว้ประกอบด้วย
        - น้ำชา 5 ถ้วย
        - น้ำเปล่า 3 ถ้วย
        - ขนมกูไซ่ สีแดง (ถ่อก้วย หรืออั่งก้วย)
        - ส้ม 5 ลูก
        - กระดาษไหว้ 1 ชุด
    วิธีการไหว้ให้ไหว้เหมือนการไว้ประจำวัน แต่หลังจากไหว้หน้าบ้านเสร็จให้รอสักครู่ จึงค่อยลาของไหว้และลากระดาษมาเผาหน้าบ้าน
    กรณีที่ตั้งศาลเจ้าที่แล้วไม่ดูแล ปล่อยศาลทิ้งร้างไม่เคยกราบไหว้บูชาเลย อย่างนี้ก็อย่าตั้งเสียดีกว่าถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีเวลา เพราะถ้าเจอเจ้าที่ประเภทจู้จี้ เจ้าระเบียบ ก็อาจจะเจอดีโดนเจ้าที่เล่นงานเอาทำให้ป่วยบ้าง ทำให้ทะเลาะกันบ้าง หรือไม่ก็ทำให้ลูกจ้างเข้า ๆ ออก ๆ จนเจ้าของบ้านปวดหัวได้

 

สรุป

    ตำแหน่งตั้งตี่จูเอี๊ยตรงกับประตูทางเข้าบ้าน ถือเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุด หากตั้งตี่จูเอี๊ยแล้วจำเป็นต้องกราบไหว้ เคารพบูชา และต้องทำให้ถูกต้อง หากตั้งแล้วไม่กราบไหว้บูชาจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี

อ่านบทความอื่น ๆ ได้ที่ ทาวน์เฮ้าส์ เพิ่มสิน หรือ ทาวน์โฮม เพิ่มสิน และยังมีบ้านสวย ๆ ดูได้ที่ ทาวน์เฮ้าส์ พหลโยธิน 52

หน้าแรกเว็บไซต์

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com