See PRO editionSee PRO edition

Homeฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2558

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2558

มาดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2558 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ โดย อ.สมศักดิ์ Horoworld ที่คัดสรร ฤกษ์ดีปี 2558 ขึ้นบ้านใหม่ ตลอดปี 2558 มาให้เพื่อน ๆ ที่มีโครงการจะซื้อบ้านใหม่ เปิดธุรกิจใหม่ ซื้อคอนโดอยู่ใหม่ หรือ บางคนซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ได้ลองนำไปเลือกกันดูนะจ๊ะ ^^

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2558

ตรงกับ วันศุกร์ที่ 2 มกราคม  2558  เป็น ภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง หลักฐานมั่นคง รับราชการงานเมืองดี คนในครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นใจ
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.25 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
08.15 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
10.29 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม  2558 เป็น เทศาตรีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง ความสมบูรณ์พูนสุข ธุรกิจการงาน การเปิดกิจการงานด้านบันเทิง การค้าการตลาดรุ่งเรืองไพบูรณ์
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.05 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
08.00 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
10.15 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม  2558   เป็น ราชาฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงเกีร์ติยศ อนาคตก้าวไกล การงานก้าวหน้า
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.10 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์
09.09 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
11.45 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่  กุมภาพันธ์ 2558

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น  เทวีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง มีชื่อเสียงหน้าตาในสังคม ภาพลักษณ์ที่เด่นในธุรกิจ ความเป็นผู้นำในทุกๆด้าน ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.35 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
08.55 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
11.30 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย

ตรงกับ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์  2558 เป็น มหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย ธุรกิจธุรกรรมสถาบันที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ธนาคาร ที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมี ศรีสุข
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.15 น. เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
08.00 น. เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
10.09 น. เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย

ตรงกับ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2558 เป็น เทศาตรีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง ความสมบูรณ์พูนสุข ธุรกิจการงาน การเปิดกิจการงานด้านบันเทิง การค้าการตลาดรุ่งเรืองไพบูรณ์
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
07.40 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
08.45 น.  เด่นเรื่องงานอิสระ ใช้ความสามารถตนเอง
10.15 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่  มีนาคม  2558

ตรงกับ วันพฤหัสที่ 5 มีนาคม  2558 เป็น มหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย ธุรกิจธุรกรรมสถาบันที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ธนาคาร ที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมี ศรีสุข
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
07.20 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
08.25 น.  เด่นเรื่องงานอิสระ ใช้ความสามารถตนเอง
10.00 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย

ตรงกับ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม  2558 เป็น เทศาตรีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง ความสมบูรณ์พูนสุข ธุรกิจการงาน การเปิดกิจการงานด้านบันเทิง การค้าการตลาดรุ่งเรืองไพบูรณ์
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
07.05 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
08.15 น.  เด่นเรื่องงานอิสระ ใช้ความสามารถตนเอง
09.45 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม  2558 เป็น  ราชาฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงเกีร์ติยศ อนาคตก้าวไกล การงานก้าวหน้า
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
05.50 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
08.30 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
11.20 น.  เด่นเรื่องการริเริ่มวางแผน เป็นผู้นำผู้บริหาร


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่  เมษายน  2558

ตรงกับ วันพฤหัสที่ 2 เมษายน  2558 เป็น มหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย ธุรกิจธุรกรรมสถาบันที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ธนาคาร ที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมี ศรีสุข
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.15 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
08.30 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
11.20 น.  เด่นเรื่องการริเริ่มวางแผน เป็นผู้นำผู้บริหาร

ตรงกับ  วันศุกร์ที่ 24 เมษายน  2558 เป็น เทวีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง มีชื่อเสียงหน้าตาในสังคม ภาพลักษณ์ที่เด่นในธุรกิจ ความเป็นผู้นำในทุกๆด้าน ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอยู่
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.45 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
09.45 น.  เด่นเรื่องการริเริ่มวางแผน เป็นผู้นำผู้บริหาร
15.55 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต  

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน  2558 เป็น ราชาฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงเกีร์ติยศ อนาคตก้าวไกล การงานก้าวหน้า
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.35 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
09.30 น.  เด่นเรื่องการริเริ่มวางแผน เป็นผู้นำผู้บริหาร
10.45 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2558


ตรงกับ  วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม  2558 เป็น ภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง หลักฐานมั่นคง รับราชการงานเมืองดี คนในครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นสุข อบอุ่นใจ
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.25 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
09.15 น.  เด่นเรื่องการริเริ่มวางแผน เป็นผู้นำผู้บริหาร
10.30 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต

ตรงกับ  วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม  2558 เป็น  มหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย ธุรกิจธุรกรรมสถาบันที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ธนาคาร ที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมี ศรีสุข
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.20 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
08.45 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
10.00 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม  2558 เป็น เทวีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง มีชื่อเสียงหน้าตาในสังคม ภาพลักษณ์ที่เด่นในธุรกิจ ความเป็นผู้นำในทุกๆด้าน ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
07.30 น.  เด่นเรื่องการริเริ่มวางแผน เป็นผู้นำผู้บริหาร
08.50 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
10.30 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มิถุนายน 2558

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน  2558 เป็น ภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง หลักฐานมั่นคง รับราชการงานเมืองดี คนในครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นใจ
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
07.09 น.  เด่นเรื่องการริเริ่มวางแผน เป็นผู้นำผู้บริหาร
08.25 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
11.20 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย

ตรงกับ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  2558 เป็น ราชาฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงเกีร์ติยศ อนาคตก้าวไกล การงานก้าวหน้า
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.35 น.  เด่นเรื่องการริเริ่มวางแผน เป็นผู้นำผู้บริหาร
07.50 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
10.50 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย.

ตรงกับ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน  2558 เป็น เทวีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง มีชื่อเสียงหน้าตาในสังคม ภาพลักษณ์ที่เด่นในธุรกิจ ความเป็นผู้นำในทุกๆด้าน ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.15 น.  เด่นเรื่องการริเริ่มวางแผน เป็นผู้นำผู้บริหาร
07.35 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
10.30 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กรกฏาคม 2558

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม  2558 เป็น  เทศาตรีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความสมบูรณ์พูนสุข ธุรกิจการงาน การเปิดกิจการงานด้านบันเทิง การค้าการตลาดรุ่งเรืองไพบูรณ์
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
07.10 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
10.09 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
12.10 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์

ตรงกับ วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม  2558 เป็น  ราชาฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงเกีร์ติยศ อนาคตก้าวไกล การงานก้าวหน้า
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.45 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
09.45 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
11.45 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์ 

ตรงกับ วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม  2558 เป็น มหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย ธุรกิจธุรกรรมสถาบันที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ธนาคาร ที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมี ศรีสุข
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.35 จะเด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
09.35 จะเด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
11.40  จะเด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์ 


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สิงหาคม 2558

ตรงกับ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม  2558 เป็น มหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย ธุรกิจธุรกรรมสถาบัน ที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ธนาคาร ที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมี ศรีสุข
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
05.30 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
08.30 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
10.30 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์ 

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม  2558 เป็น ภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง หลักฐานมั่นคง รับราชการงานเมืองดี คนในครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นใจ
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
05.15 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
08.15 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
10.15 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์

ตรงกับ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม  2558 เป็น เทศาตรีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง ความสมบูรณ์พูนสุข ธุรกิจการงาน การเปิดกิจการงานด้านบันเทิง การค้าการตลาดรุ่งเรืองไพบูรณ์
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.50 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
09.00 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์
10.30 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กันยายน 2558

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน  2558 เป็น เทศาตรีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความสมบูรณ์พูนสุข ธุรกิจการงาน การเปิดกิจการงานด้านบันเทิง การค้าการตลาดรุ่งเรืองไพบูรณ์
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.05 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
08.15 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์
09.50 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้า

ตรงกับ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน  2558 เป็น เทวีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง มีชื่อเสียงหน้าตาในสังคม ภาพลักษณ์ที่เด่นในธุรกิจ ความเป็นผู้นำในทุกๆด้าน ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.40 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์
08.10 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
11.45 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต

ตรงกับ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน  2558 เป็น  ราชาฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงเกีร์ติยศ อนาคตก้าวไกล การงานก้าวหน้า
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.30 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์
08.00 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
11.35 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2558

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม   2558 เป็น  เทศาตรีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง ความสมบูรณ์พูนสุข ธุรกิจการงาน การเปิดกิจการงานด้านบันเทิง การค้าการตลาดรุ่งเรืองไพบูรณ์
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.00 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์
07.30 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
11.05 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต

ตรงกับ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม  2558 เป็น  ราชาฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงเกีร์ติยศ อนาคตก้าวไกล การงานก้าวหน้า
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.15 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
09.50 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
12.45 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย

ตรงกับ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม  2558 เป็น  ภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง หลักฐานมั่นคง รับราชการงานเมืองดี คนในครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นใจ
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
05.00 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
08.40 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
11.35 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2558

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน  2558 เป็น  เทวีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง มีชื่อเสียงหน้าตาในสังคม ภาพลักษณ์ที่เด่นในธุรกิจ ความเป็นผู้นำในทุกๆด้าน ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
05.30 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
08.30 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
11.20 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย 

ตรงกับ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็น มหัทธโนฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย ธุรกิจธุรกรรมสถาบันที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ธนาคาร ที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมี ศรีสุข
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
05.00 น.  เด่นเรื่องธุรกิจการงาน และการค้ารุ่งโรจน์
08.00 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
10.55 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย

ตรงกับ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน   2558 เป็น  ราชาฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงเกีร์ติยศ อนาคตก้าวไกล การงานก้าวหน้า
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
05.50 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
08.50 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
09.59 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ธันวาคม 2558

ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม   2558 เป็น ภูมิปาโลฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้  หมายถึง หลักฐานมั่นคง รับราชการงานเมืองดี คนในครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นสุขอบอุ่นใจ
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
05.55 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต
08.20 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
09.00 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์ 

ตรงกับ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม   2558 เป็น  ราชาฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงเกีร์ติยศ อนาคตก้าวไกล การงานก้าวหน้า
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
07.20 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
08.30 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์
11.30 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต

ตรงกับ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม   2558 เป็น เทศาตรีฤกษ์
ฤกษ์ของวันนี้ หมายถึง ความสมบูรณ์พูนสุข ธุรกิจการงาน การเปิดกิจการงานด้านบันเทิง การค้าการตลาดรุ่งเรืองไพบูรณ์
*** เวลาเข้าบ้านที่เป็นสิริมงคล
06.50 น.  เด่นเรื่องการเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย
08.00 น.  เด่นเรื่องหลักฐานมั่นคง หลักทรัพย์อุดมสมบูรณ์
11.00 น.  เด่นเรื่องยศตำแหน่ง หน้าที่การงานขยายเติบโต

*** ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2558 เข้าบ้านใหม่ หรือเข้าหอพัก คอนโด อพาร์ทเม้น มักจะนิยมนำพระพุทธรูปเข้าในวันที่ฤกษ์ดีมีสิริมงคล และหาที่ตั้งให้เหมาะสมเป็นประธานของสถานที่ ถ้ามีธูปเทียนก็จุดไหว้ขอพรคุณพระรัตนตรัย หรือจะมีผลไม้บูชาก็ดี เมื่อลาพระแล้วจะได้ไว้ทานเป็นมงคล แล้วค่อยจัดผลไม้ตามฤดูกาลไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยายพวงมาลัยดาวเรือง ถ้าเป็นกล้วย มะพร้าว ฝักทอง ขนุน ทองหยิบทองหยอดก็แล้วแต่จัดหาได้ ก่อนเข้าบ้านควรนำเงินใส่กระเป๋าเงินให้ครบทุกๆกระเป๋าเหมือนคนรวยเข้าบ้านหอบเงินหอบทองเข้าบ้าน และซื้ออาหารติดเข้าไปด้วยเมื่อทำภาระกิจต่างๆเรียบร้อย ก็นำอาหารที่ซื้อหรือจะทำเอง ทานกันให้อิ่มหน่ำสำราญ เรียกว่าทั้งรวยทั้งอิ่ม เท่านี้ก็น่าจะพอ แต่บางท่านอาจจะมีสูตรที่ผู้ใหญ่แนะนำตามขนบธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่ก็เสริมได้ตามสะดวก

 

ดูดวงฟรี ดูดวงแม่นๆ ได้อีกเพียบที่นี่ www.horoworld.com
ดูดวงสดกับหมอดูโฮโรเวิลด์ ที่นี่ 24 ช.ม.

หน้าแรกเว็บไซต์

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com